Τα Διοικητικά Μέλη

Πρόεδρος
Δασκαλάκης Ιωάννης
(Τηλ. 6974997414)

Αντιπρόεδρος:
Σφενδουράκης Αργύριος
(Τηλ. 6973357549)

Ταμίας:
Resti Massimo
(Τηλ. 6979808264)

Γεν. Γραμματέας:
Καπετανάκης Παύλος- Αλέξανδρος
(Τηλ. 6977663605)

Ειδ. Γραμματέας:
Παρασκευοπούλου Άννα
(Τηλ. 6939343630)

Υπ. Δημοσίων Σχέσεων:
Σαββιδάκη Σοφία
(Τηλ. 6978980709)

Μέλος:
Σφενδουράκης Ιωάννης